top of page

PSCC21

I 2021 blev PSCC for første gang afholdt i København. PSCC21 blev afholdt i samarbejde med Boston Consulting Group (BCG), Finansministeriet, Dansk Industri og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Torsdag eftermiddag afholdte BCG to workshops for de studerende, hvor deltagerne blev introduceret for caseløsning og præsentationsteknikker. Efter fælles aftensmad præsenterede BCG årets case challenge. Find casen for 2021 her. De studerende blev bedt om at give deres bud på, hvordan Danmark når den ambitiøse målsætning om 70 pct. reduktion i industriens CO2-udledning. Konkret blev deltagerne bedt om at tage stilling til, hvorvidt den danske regering burde satse stort på CCS-teknologien (Carbon Capture and Storage) for at leve op til klimaloven og den ambitiøse målsætning. 

 

Fredag eftermiddag blev semifinalerne afholdt, hvoraf de tre bedste gik videre til finalen. Finalen blev afholdt på Salon K, hvor finaleholdene fik mulighed for at fremlægge for et særligt finaledommerpanel og de øvrige deltagere. Vinderne af PSCC21 blev Case Club – find deres besvarelse herPSCC21 blev afsluttet med middag og festlig reception.

bottom of page