top of page

PSCC23

I 2023 forgik en af dagene for første gang hos en case partner. PSCC23 blev afholdt i samarbejde med Epinion, Kommunernes Landsforening, Københavns Universitet og DJØF.  

PSCC23 løb af stablen torsdag d. 9. november hos Kommunernes Landsforening, hvor dygtige konsulenter fra Epinion klædte deltagerne på til at løse årets case. Konsulenterne afholdte workshops, hvor de studerende blev introduceret til caseløsning og præsentationsteknikker. 

 

Efter fælles aftensmad præsenterede KL årets case challenge. Find casen for 2023 her. Deltagerne blev bedt om at give deres bud på, hvordan KL bedst kan understøtte kommunerne med at indarbejde scope 3 emissionerne i deres klimaplaner. 

Fredag morgen fortsatte de studerende casearbejdet på Københavns Universitet CSS. Om eftermiddagen blev semifinalerne afholdt, hvoraf de tre bedste hold gik videre til finalen. Finalen blev afholdt i Klubs flotte lokaler, hvor finaleholdene fremlagde deres projektdesign for et særligt finaledommerpanel af 4 dommere fra KL, Epinion og KU samt de øvrige deltagere. Vinderne af PSCC23 blev team 'EMC2 Consulting' fra AU – find deres besvarelse her. PSCC23 blev afsluttet med middag, blød bar og festlig reception, hvor deltagere, konsulenter og dommerpanel alle deltog.

bottom of page