top of page

Privatlivspolitik - Political Science Case Challenge


Dataansvarlig

Political Science Case Challenge
Adresse: Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C
Mail: info@pscc.dk 

 

Introduktion og ansvar

Political Science Case Challenge er ansvarlig for beskyttelsen af de oplysninger, der behandles om dig, samt ansvarlig for beskyttelsen af dine oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Bemærk venligst at der i denne politik fremadrettet vil blive henvist til PSCC som er gældende binavn. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved PSCC. Vi gennemgår derfor med et let forståeligt sprog og en grundige gennemgang, hvilke oplysninger PSCC indhenter, og hvorfor samt hvad PSCC har ret til at gøre med dine oplysninger. Kontakt os endelig vedrørende eventuelle spørgsmål.

 

Baggrund 

Hos PSCC bestræber vi os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du deltager i vores arrangementer, og vi tilgår dette med største alvor.  

Denne privatlivspolitik omfatter PSCC’s behandling af dine personoplysninger. Behandling foretages på en ansvarlig og fortrolig måde. Vi overholder således gældende lovgivning.

PSCC behandler og opbevarer kun personoplysningerne med evt. tredjeparter, der er sikre, og som altid vil være underlagt samme regler eller have tilsluttet sig lignede aftaler.  

Sikkerhed og ansvar 

PSCC sørger for passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler, under hensyn til behandlingens omfang og kompleksitet. Det betyder, at der er truffet de rette foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang.

Spørgsmål om sikkerheden kan rettes til info@pscc.dk.

Hvem har adgang til dine oplysninger? 

Dine personoplysninger er strengt fortrolige i PSCC for at kunne varetage den bedst mulige service og sikre den bedste oplevelse. Dine personoplysninger kan videregives til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine personoplysninger for at kunne sikre den bedst mulige behandling. Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt tillader eller kræver det.  

 

Hvilke oplysninger indhentes og behandles? 

Du præsenteres nu for et generelt billede af hvilke oplysninger vi behandler: Navn og emailadresse. 

Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang.  
Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentlig tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne yde vores service.
 

Behandlingsgrundlag
Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Behandling af dine personoplysninger foretages på følgende grundlag:

  • Vi har anmodet om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du har med os. 

  • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning

  • Behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesser. Hvis dette behandlingsgrundlag anvendes overfor dig, kan de ved anmodning fremsendes. 
     

Formålet med indhentning og behandling af information 

PSCC’s formål med at behandle dine oplysninger er, at kunne identificere dig samt at kunne servicere dig bedst muligt. Vi bestræber os yderligere på at beskytte dine data bedst muligt. PSCC foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger.  

 

Dine rettigheder 

Som bruger af PSCC har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Herunder har du ret til at blive informeret om, hvilke oplysninger PSCC indhenter vedrørende dig og din brug af PSCC. Derudover kan du kræve at oplysninger, som PSCC har indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte. Yderligere tilfalder retten til dataportabilitet dig også. Bemærk samtidig, at din brug af PSCC er frivillig. Hvis du vælger at få oplysninger slettet i PSCC, garanterer vi ikke, at vi kan fortsætte med at yde samme service. Hvis personoplysninger er baseret på samtykke, kan de bedst tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på oplyste mail.
 

Klage 

For at gøre krav på dine rettigheder skal du rette henvendelse til os. Det gør du bedst ved at skrive til vores ansvarlige via mail på info@pscc.dk.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til PSCC via ovenstående mailadresse, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klager til den nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Periode for opbevaring af oplysninger 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ophold.

Ændringer
Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores side. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du kontakt os på: info@pscc.dk

bottom of page